Cabeceira

miércoles, 23 de febrero de 2011

Medimos con regra

As horas do reloxo IV

Pregúntoche a táboa do 5?

Apréndete a táboa do 5

Pregúntoche a táboa do 2 de multiplicar?

Traballamos coa táboa de multiplicar do 2

Resta levando dúas cifras

Completa esta serie numérica

Repaso do tema 8 de C.M. (A Terra, o Sol, a Lúa)

lunes, 21 de febrero de 2011

viernes, 18 de febrero de 2011

Adiviña o animal 1

Construción dun barco

Tema 8: A terra, o Sol e a Lúa. Repaso

A MULTIPLICACIÓN


Aínda que só vimos multiplicar por dous e por cinco, seguro que saberedes facer esta actividade.
Lembra: a multiplicación non é máis que un número que se suma a si mesmo varias veces.
Exemplo:
Eu quero darlle 2 caramelos a 4 nenos da clase. Cantos vou a dar en total?
2+2+2+2= 8
2x4 = 8

TÁBOA DO CINCO

A TÁBOA DO DOUS. MULTIPLICACIÓN

jueves, 10 de febrero de 2011

AS TECLAS DO TECLADO


Para ir coñecendo onde están as teclas no teclado, propóñovos este xogo. Segue as instrucións e aprenderás a escribir moi rápido…


Problemas matemáticos I

Necesitarás lapis e papel para facer os problemas deste xogo. Depois,  publica a túa puntuación ao finalizar o xogo. Sera quen de resolvelos todos ben?


Palabras con gue, gui, ge, gi, je y ji

Palabras con ga, go, gu, gue, gui, güe y güi

Palabras con pr, pl, fr, tr y dr